Privacy Statement

Jagua Henna, gevestigd aan Langezijde 118, 9713 WH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jagua Henna
Langezijde 118
9713 WH Groningen
+31 (0)50 211 3804
https://www.jaguahenna.com

M.R. de Rooy is de Functionaris Gegevensbescherming van Jagua Henna Hij is te bereiken via info@jaguahenna.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jagua Henna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jaguahenna.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jagua Henna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Jagua Henna analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Jagua Henna volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jagua Henna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jagua Henna) tussen zit. Jagua Henna gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

/Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jagua Henna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn
Reden

Personalia
7 jaar
Onderdeel van factuur (verplichting belastingdienst bewaren facturen)

Adres
7 jaar
Onderdeel van factuur (verplichting belastingdienst bewaren facturen)

E-mailadres
7 jaar
Onderdeel van factuur (verplichting belastingdienst bewaren facturen)

Telefoonnummer
7 jaar
Onderdeel van factuur (verplichting belastingdienst bewaren facturen)

Delen van persoonsgegevens met derden
Jagua Henna deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jagua Henna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jagua Henna uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam derde partij
Categorie
Doel
Welke gegevens

Mollie
Betaaldienst
Verwerken betaling

- Betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcard nummer)
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Voor- en achternaam*
- Adresgegevens*
- Informatie over aangeschafte product/dienst*
- Overige gegevens die u actief verstrekt aan Mollie (bijv. in correspondentie of telefonisch)*

Sendcloud
Logistiek
Doorgeven gegevens naar Transporteurs. Per bestelling 1 transporteur van toepassing ( PostNL, DPD, UPS)

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres *

PostNL
Logistiek transporteur
Bezorgen bestelling, progressie bezorging communiceren

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres *

DPD
"Logistiek transporteur
"
Bezorgen bestelling, progressie bezorging communiceren

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres *

UPS
Logistiek transporteur

Bezorgen bestelling, progressie bezorging communiceren

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres *

Triodos
Bank
Betaling verwerken

In geval van restitutie via bankoverschrijving:
- Naam
- Bankrekeningnummer (IBAN)

Gmail
E-mailprovider
Klantencommunicatie

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres*
- Betaalwijze
- Overige gegevens die u actief verstrekt aan ons (bijv. in correspondentie of bij plaatsing order)*

Mailchimp
E-mailprovider
Klantencommunicatie

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres*
- Betaalwijze
- Overige gegevens die u actief verstrekt aan ons (bijv. in correspondentie of bij plaatsing order)*

Voys
Telefoonprovider
Klantencommunicatie

In geval van telefonische communicatie:
- Telefoonnummer*
- Door gebruiker ingesproken voicemail bericht*

*In sommige gevallen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jagua Henna gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jagua Henna gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie aanbieder
Naam
Functie
Bewaartermijn

Facebook
Facebook pixel
Bekijkt o.a. of een klant via Facebook op de website is gekomen
-

Jagua Henna
_has_js
Controleert of apparaat Javascript gebruikt
Einde gebruikers website sessie

Jagua Henna
SSESS***
Onthoudt voorkeuren gebruiker (bijv. inhoud winkelwagen, ingevoerde gegevens, etc.)
24 dagen

Jagua Henna (Google Analytics)
_gid
Analytische cookie die websitebezoek meet (verschillende gebruikers onderscheiden)
24 uur

Jagua Henna (Google Analytics)
_ga
Analytische cookie die websitebezoek meet (verschillende gebruikers onderscheiden)
2 jaar

Jagua Henna (Google Analytics)
_gat
Analytische cookie die websitebezoek meet (beperkt aantal aanvragen google’s advertentienetwerk (doubleclick.net)
10 minuten

Youtube
YSC
Gebruikt voor opslag Youtube instellingen en andere niet-gespecificeerde doelen ( https://www.google.com/policies/privacy/ )
Einde gebruikers website sessie

Youtube
VISITOR_INFO1_LIVE
Gebruikt voor opslag Youtube instellingen en andere niet-gespecificeerde doelen ( https://www.google.com/policies/privacy/ )
7 maanden

Youtube
PREF
Gebruikt voor opslag Youtube instellingen en andere niet-gespecificeerde doelen ( https://www.google.com/policies/privacy/ )
2 jaar

Youtube
GPS
GPS locatie mobiele gebruiker
1 dag

*** Naam Cookie begint met beschreven karakters. Op plaats van *** volgen voor de gebruiker/gebruikers sessie unieke karakters

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jagua Henna en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jaguahenna.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jagua Henna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jagua Henna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jaguahenna.com

Boxed